Trường Đại học Yersin Đà Lạt

TTC Group mua lại Trường đại học Yersin Đà Lạt

TTC Group mua lại Trường đại học Yersin Đà Lạt


Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TTC (TTC Group) ông Đặng Văn Thành xác nhận đã hoàn tất giao dịch mua...