trùm đất

'Trùm đất' CII đăng ký bán hơn 44 triệu cổ phiếu quỹ

'Trùm đất' CII đăng ký bán hơn 44 triệu cổ phiếu quỹ


Với số cổ phiếu này, CII có thể thu về hơn 2.174 tỷ đồng, ấp đôi giá gốc.