Trích lập dự phòng, lãi NCB giảm 6%, tỷ lệ nợ xấu vượt 3%

Trích lập dự phòng, lãi NCB giảm 6%, tỷ lệ nợ xấu vượt 3%

Quý I, NCB báo lãi trước thuế 25,4 tỷ đồng, giảm 6%, lợi nhuận chủ yếu từ mảng hoạt động dịch vụ và chứng khoán đầu tư.Nhóm nợ có khả năng mất vốn chiếm tỷ trọng 46% trên tổng nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu tăng lên 3,73%, nợ xấu 

Theo BCTC quý I, NCB (HNX: NVB) ghi nhận thu nhập lãi thuần 259,9 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 6,7 lần, lên 84,7 tỷ đồng. Hoạt động ngoại hối lỗ 4,8 tỷ, trong khi cùng kỳ lãi 3,8 tỷ đồng.

Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lãi 60,5 tỷ đồng, cao hơn 3 lần so với quý I/2021. Lãi từ hoạt động khác là 3,6 tỷ, cùng kỳ lỗ 6,4 tỷ đồng. Chi phí hoạt động tăng 6,6%, lên 231,9 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 17%, còn hơn 172 tỷ đồng.

Ngân hàng trích gần 106,6 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng (trong khi cùng kỳ năm trước ở mức 272 triệu đồng) xử lý theo đề án tái cấu trúc. 

no_xau_ncb

Tính đến 31/3, tổng tài sản tăng 0,2% so với đầu năm, lên 73.897 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt, vàng tăng 25% lên 302,9 tỷ đồng, tiền gửi NHNN giảm 25,5%, xuống còn 1.465 tỷ đồng, tiền gửi và cho vay các TCTD khác tăng 78% lên 5.694 tỷ đồng.

Hết quý I, cho vay khách hàng giảm 3% so với đầu năm, xuống 40.421 tỷ đồng, dự phòng rủi ro cho vay khách hàng tăng 15,4%, lên 798,2 tỷ đồng. Tổng nợ xấu của ngân hàng tăng 20,7%, lên 1.508 tỷ đồng. Nhóm nợ có khả năng mất vốn tăng 51% lên 703 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 46% tổng nợ xấu, nhóm nợ nghi ngờ tăng 51%, lên 274 tỷ đồng, nhóm nợ dưới tiêu chuẩn giảm 12%, xuống còn 530 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 3% lên 3,73%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ 55,3% xuống còn 53%. 

Tiền gửi khách hàng giảm 7,6%, xuống còn 59.648 tỷ đồng, phát hành giấy tờ có giá đi ngang, tương đương với 2.011 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước là 2.013,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng gần 60% lên 55,1 tỷ đồng. 

Ngân hàng dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 18/6.