"Trái phiếu"

Hệ sinh thái Tân Hoàng Minh vay hơn 9.000 tỷ đồng trái phiếu

Hệ sinh thái Tân Hoàng Minh vay hơn 9.000 tỷ đồng trái phiếu


Nhóm các các doanh nghiệp có liên quan đến tập đoàn Tân Hoàng Minh vay trái phiếu khoảng 14.320 tỷ đ...

Chủ đầu tư huy động 6.500 tỷ đồng trái phiếu thực hiện dự án Sài Gòn Bình An

Chủ đầu tư huy động 6.500 tỷ đồng trái phiếu thực hiện dự án Sài Gòn Bình An


Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm doanh nghiệp đã huy động thành công gần 22.000 tỷ đồng cho siêu dự án...

Chứng khoán Bản Việt muốn huy động 500 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 8%/năm

Chứng khoán Bản Việt muốn huy động 500 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 8%/năm


Chứng khoán Bản Việt huy động vốn cho hoạt động kinh doanh trái phiếu Chính phủ và vốn lưu động.

Tháng 9, doanh nghiệp phát hành riêng lẻ 10,5 nghìn tỷ đồng

Tháng 9, doanh nghiệp phát hành riêng lẻ 10,5 nghìn tỷ đồng


Đó là số liệu được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố chiều nay (19/10). Giá trị đã giảm...

Tiếp tục huy động được hơn 6.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Tiếp tục huy động được hơn 6.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ


Ngày 26/8, HNX tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành đã huy động...