trái phiếu Hưng Thịnh

Tập đoàn Hưng Thịnh đề xuất đầu tư tổ hợp hơn 2.700 ha tại Đồng Tháp

Tập đoàn Hưng Thịnh đề xuất đầu tư tổ hợp hơn 2.700 ha tại Đồng Tháp


Đây là dự án đô thị kết hợp nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái ven sông tại TP Cao...