Trái phiếu Bac A Bank ế ẩm

Trái phiếu Bac A Bank ế ẩm

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, HNX: BAB) chỉ phân phối được 205,500 trái phiếu trong số 25.646 triệu trái phiếu đăng ký chào bán đợt 2, tương đương 0.8% tổng số trái phiếu chào bán.

Theo đó, Bac A Bank của nữ doanh nhân Thái Hương chỉ bán được 47,000 trái phiếu BAB202202-07L; 100,500 trái phiếu BAB202202-07C và 58,000 trái phiếu BAB202202-08C. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 20.55 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi chi phí, tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán trái phiếu của Bac A Bank còn 20.47 tỷ đồng.

Trái phiếu phát hành ra công chúng của Bac A Bank là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của Ngân hàng.

bac_a_bank

Trái phiếu phát hành đợt 2 được chia thành 3 ký hiệu trái phiếu: BAB202202-07L (kỳ hạn 07 năm), BAB202202-07C (kỳ hạn 07 năm) và BAB202202-08C (kỳ hạn 08 năm).

Với mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, được trả lãi định kỳ 12 tháng. Lãi suất áp dụng được tính theo công thức lãi suất tham chiếu cộng thêm 1.1%; 1.3% và 1.5%/năm lần lượt cho các kỳ hạn 07L, 07C và 08C.

Lãi suất tham chiếu dùng để xác định cho mỗi kỳ tính lãi, là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân thông thường bằng đồng Việt Nam, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của Bac A Bank tại ngày xác định lãi suất. Trong trường hợp có các lãi suất ưu đãi cho một hoặc một số đối tượng khách hàng cụ thể hoặc cho một hoặc một số mức tiền gửi cụ thể, lãi suất tham chiếu là mức lãi suất cao nhất được công bố.

Bac A Bank sẽ thực hiện 4 đợt phát hành trái phiếu, với tổng giá trị chào bán theo mệnh giá lên tới 4,000 tỷ đồng.

Trước đó, Bac A Bank cũng không bán được hết số trái phiếu đợt 1 khi chỉ phân phối được 2.354 triệu trái phiếu trong tổng số 40 triệu trái phiếu chào bán, tương đương 14.71% tổng số trái phiếu chào bán (bao gồm 54,500 trái phiếu BAB202201-07L; 314,000 trái phiếu BAB202201-07C và 1.985 triệu trái phiếu BAB202201-08C).