TPS tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng

TPS tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng

Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS, HoSE:ORS) sẽ phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng.

Theo đó, TPS sẽ chào bán 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1 với giá phát hành 12.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phát hành thành công, công ty sẽ tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng. Cổ đông hiện hữu có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác 1 lần duy nhất trong thời gian quy định.

Khoản tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu sẽ phân bổ để mở rộng năng lực kinh doanh các nghiệp vụ của doanh nghiệp, tăng nguồn vốn lưu động và bổ sung vốn cho các hoạt động hợp pháp khác.

Kết thúc phiên giao dịch chiều 18/3, cổ phiếu ORS có giá 27.600 đồng/cổ phiếu, tăng 5,7% so với đầu năm.

Trong năm 2022, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu 1.981 tỷ đồng, tăng 46%; lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng, tăng 84,5%. Lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng, tăng 90% so với thực hiện 2021.