TPBank lùi ngày trả cổ tức bằng tiền mặt

TPBank lùi ngày trả cổ tức bằng tiền mặt

Nhà băng cho biết lý do thay đổi kế hoạch là để rà soát và hoàn thiện các thủ tục nội bộ của ngân hàng.

Theo đó, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – Mã: TPB) vừa thông báo về việc thay đổi kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt.

Cụ thể, TPBank lùi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ dông hiện hữu để chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 từ 21/2 sang 21/3. Ngày thanh toán cũng được lùi từ 3/3 sang 3/4.

TPBank cho biết lý do thay đổi kế hoạch là để rà soát và hoàn thiện các thủ tục nội bộ của ngân hàng.

tpbank

Trước đó, TPBank đã công bố kết quả lấy kiến cổ đông bằng văn bản về phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ tán thành đạt 77,69%. Cụ thể, ngân hàng dự kiến sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 25%, tức một cổ phiếu nhận được 2.500 đồng.

Nguồn vốn chi trả lấy từ lợi nhuận chưa phân phối còn đến năm 2021 sau khi trích lập các quỹ theo báo cáo tài chính năm 2021 của TPBank đã kiểm toán. Theo tài liệu đã công bố, lợi nhuận còn lại và các quỹ thặng dư lũy kế đến hết năm 2022 của TPBank đạt hơn 13.364 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận chưa phân phối còn đến năm 2021 sau khi trích lập các quỹ là hơn 5.486 tỷ đồng.

Với khoảng 1,58 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TPBank sẽ phải chi 3.955 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Ngoài TPBank, một số ngân hàng như VPBank, VIB, ACB cũng lên kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm nay.

Về kết quả kinh doanh năm 2022, lợi nhuận trước thuế cả năm của TPBank đạt 7.828 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, song không đạt kế hoạch lợi nhuận năm là 8.200 tỷ đồng.

Phía ngân hàng cho biết mức lợi nhuận trên đến từ việc gia tăng dịch vụ bảo lãnh và tài trợ thương mại để tăng thu nhập từ phí. Ngoài ra, sự phục hồi của khách hàng được giãn nợ trong thời kỳ dịch bệnh góp phần gia tăng nguồn thu của ngân hàng. Trích lập dự phòng rủi ro cũng thấp hơn các năm trước.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 328.600 tỷ đồng, tăng 12,2% so với đầu năm. Trong đó cho vay khách hàng tăng 14% lên gần 161.000 tỷ đồng, dự phòng rủi ro cho vay tăng 3,8%. Nợ xấu của TPBank tính đến cuối năm 2022 là 1.357 tỷ đồng, chiếm 0,84% tổng dư nợ, tăng 17,3% so với đầu năm.