tổng kiểm toán nhà nước

Giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh làm Chủ tịch Hà Nội

Giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh làm Chủ tịch Hà Nội


Thành ủy Hà Nội đã tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động,...

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước


Sáng 7/4, với tổng số 462/462 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 96.25%), Quốc hội...

Ông Trần Sỹ Thanh được giới thiệu để bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ông Trần Sỹ Thanh được giới thiệu để bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước


Chiều 6/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách nhân sự bầu chức danh Tổng Kiểm toán...

Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc: 'Tôi chịu nhiều sức ép'

Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc: 'Tôi chịu nhiều sức ép'


“Bản thân tôi làm Tổng kiểm toán, tôi cũng chịu nhiều sức ép, ví dụ như bạn bè, anh em,...

Tiêu tùng đề án đào tạo 23.000 tiến sĩ

Tiêu tùng đề án đào tạo 23.000 tiến sĩ


Kiểm toán Nhà nước kết luận đề án đào tạo 23.000 tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo...