"tổng giám đôc vạn thịnh phát"

Trương Huệ Vân, Tổng giám đốc Vạn Thịnh Phát là ai?

Trương Huệ Vân, Tổng giám đốc Vạn Thịnh Phát là ai?


Trương Huệ Vân sinh năm 1988, người Việt gốc Hoa, là cháu bà Trương Mỹ Lan, người sáng lập Tập đoàn...