Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai

Tách hành vi Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan để điều tra

Tách hành vi Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan để điều tra


Theo cáo trạng, về trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Như Loan, Cơ quan an ninh điều tra đã có quyết...