Tổng giám đốc Nguyễn Đức Thạch Diễm: Sacombank lãi hơn 2.300 tỷ đồng, gấp rưỡi cùng kỳ

Tổng giám đốc Nguyễn Đức Thạch Diễm: Sacombank lãi hơn 2.300 tỷ đồng, gấp rưỡi cùng kỳ

Tổng Giám đốc Sacombank Nguyễn Đức Thạch Diễm cho hay ngân hàng đặt mục tiêu xử lý hết trái phiếu VAMC trong năm nay với mức trích lập dự phòng khoảng 8.000 tỷ đồng để có thể chia cổ tức cho cổ đông trong năm 2024.

Chia sẻ tại đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - Mã: STB), Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thạch Diễm cho biết trong quý I/2023, ngân hàng đạt lợi nhuận hợp nhất 2.383 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ và đạt 25% kế hoạch năm. Tăng trưởng tín dụng đến quý I đạt trên 2%.

Bà Diễm cho biết để đủ điều kiện chia cổ tức bằng cổ phiếu thì ngân hàng phải trích lập hết dư nợ trái phiếu VAMC và HĐQT đã giao cho ban điều hành Sacombank thực hiện nhiệm vụ này. Trong quý I/2023, ngân hàng đã trích lập 2.213 tỷ đồng và dự kiến hết năm nay sẽ trích khoảng 8.000 tỷ nữa (100% dư nợ trái phiếu VAMC).

nguyen_duc_thach_diem

Tổng giám đốc Sacombank Nguyễn Đức Thạch Diễm

"Trong năm 2022, lợi nhuận trước thuế trước trích dự phòng là 19.900 tỷ và trích lập dự phòng gần 13.000 tỷ đồng. Nếu năm nay trích lập 8.000 tỷ đồng thì lợi nhuận có thể vượt các ngân hàng khác cùng quy mô", bà Diễm nói.

Bà Diễm tiết lộ ngân hàng còn khoản lợi nhuận dự phòng hơn 20.000 tỷ đồng có thể được hoàn dự phòng nếu xử lý được các vấn đề liên quan, đây sẽ là động lực lớn cho những bước tiếp theo của Sacombank.

Về chất lượng tài sản, đến cuối quý I, số dư nợ nhóm 2 là 4.226 tỷ đồng, giảm 1.225 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Nợ nhóm 2 là cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh cho nên trong năm 2022 và đầu năm 2023 các doanh nghiệp này gặp khó khăn.

Tuy nhiên, bản chất các khoản nợ này đều có tài sản đảm bảo cao hơn khoản cho vay. Với tình hình kinh tế chung, nợ nhóm 2 trong ngành ngân hàng cũng có mức tăng tương tự.

Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 9.500 tỷ đồng, tăng 50% so với năm trước. Tổng tài sản của ngân hàng dự kiến tăng 11% đạt 657.800 tỷ đồng, trong đó, dư nợ đạt 491.600 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2022. Tổng huy động vốn đạt 574.600 tỷ đồng, tăng 11%.