Tổng giám đốc HoSE Lê Hải Trà bị khai trừ Đảng 

Tổng giám đốc HoSE Lê Hải Trà bị khai trừ Đảng 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Hải Trà , Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM vào chiều 18/5.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định cảnh cáo Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025.

Khai trừ ra khỏi Đảng ông Lê Hải Trà - bí thư Đảng ủy, tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

le_hai_tra

Ông Lê Hải Trà

Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Văn Dũng - ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, bí thư Đảng ủy cơ quan, chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cảnh cáo: 

- Ông Vũ Bằng - nguyên bí thư Đảng ủy cơ quan, nguyên chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Ông Nguyễn Thành Long - ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, bí thư Đảng ủy Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, chủ tịch hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

- Ông Nguyễn Sơn - bí thư Đảng ủy, chủ tịch hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.