Tổng Giám đốc Chứng khoán Bảo Minh Hoàng Văn Thắng từ nhiệm

Tổng Giám đốc Chứng khoán Bảo Minh Hoàng Văn Thắng từ nhiệm

Ông Hoàng Văn Thắng xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Chứng khoán Bảo Minh kể từ ngày 28/2 với lý do cá nhân.

Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 22/2, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Hoàng Văn Thắng. Theo đó, vì lý do cá nhân, ông Thắng cho biết không thể tiếp tục giữ trọng trách Tổng Giám đốc, do vậy ông xin được từ nhiệm chức vụ này kể từ ngày 28/2.

hoang_van_thang

Ông Hoàng Văn Thắng

Ông Hoàng Văn Thắng sinh năm 1978, được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc của Chứng khoán Bảo Minh từ năm 2016. Trước đó ông Thắng từng có kinh nghiệm làm tại bộ phận Đầu tư tài chính Ngân hàng TMCP Nam Á.

Trước đó, nhiều công ty chứng khoán khác cũng ghi nhận hàng loạt biến động tại các vị trí cấp cao từ sau Tết Quý Mão 2023 đến nay.