Tổng cục Thuế có thêm hai vụ phó

Tổng cục Thuế có thêm hai vụ phó

Tổng cục Thuế bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thuận làm Phó vụ trưởng Vụ Dự toán thu thuế và ông Bùi Việt Hùng làm Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

vu_chi_hung

Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức Phó Vụ trưởng Vụ Dự toán thu thuế cho ông Nguyễn Văn Thuận.

Ngày 15/6, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị công bố Quyết định 916/QĐ-TCT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thuận, Trưởng phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Dự toán thu thuế, Tổng cục Thuế. Trước đó, ngày 14/6, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị công bố Quyết định 899/QĐ-TCT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Bùi Việt Hùng, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý thu - Sổ, thẻ thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Thuế.