Tổng công ty Điện lực Nam Hàn Quốc

Quảng Trị sẽ khởi công dự án Trung tâm điện khí LNG trong cuối năm 2021

Quảng Trị sẽ khởi công dự án Trung tâm điện khí LNG trong cuối năm 2021


Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị vừa có buổi làm việc với đại diện các nhà đầu tư về dự án...