Tôn Tẫn

Kế 'vây Ngụy cứu Triệu' của Trung Quốc

Kế 'vây Ngụy cứu Triệu' của Trung Quốc


Kế sách của Tôn Tẫn cách đây hơn 2.300 năm đang được hậu thế của ông áp dụng lại, trong...