TNBAura

Finhay huy động 25 triệu USD

Finhay huy động 25 triệu USD


Sau khi tuyên bố mua lại Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina ("Vina Securites - VNSC"), Finhay đã nhận...