TMCP Phương Đông

3 ngân hàng được Kiểm toán Nhà nước báo cáo Quốc hội

3 ngân hàng được Kiểm toán Nhà nước báo cáo Quốc hội


Vượt mức tăng trưởng tín dụng được giao, nợ xấu cao… là những nội dung đáng chú ý trong...