TKV và Tổng công ty Đông Bắc thiếu than?

TKV và Tổng công ty Đông Bắc thiếu than?

Một số chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than báo cáo Bộ Công Thương về việc TKV và Tổng công ty Đông Bắc cung cấp không đủ khối lượng than trong 2 tháng đầu năm 2022.

tkv thieu than

Bộ Công Thương cho biết, đã nhận được văn bản của một số chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than báo cáo về việc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc cung cấp không đủ khối lượng than trong 2 tháng đầu năm 2022 theo hợp đồng đã ký dẫn đến nguy cơ phía Việt Nam phải bồi thường do ngừng máy vì thiếu nhiên liệu.

Số liệu đã được báo cáo Bộ Công Thương cho thấy trong tháng 2 vừa qua, tổng khối lượng than thực cấp của Tập đoàn TKV và Tổng Công ty Đông Bắc cấp cho các nhà máy nhiệt điện than của EVN chỉ tương đương 69,24% khối lượng hợp đồng đã ký và thấp hơn nhiều so với nhu cầu vận hành của các nhà máy này.

Trước tình hình trên, Bộ Công Thương đã có văn bản số 1225 yêu cầu TKV và Tổng công ty Đông Bắc thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo năng lực sản xuất than.

Theo đó, hai đơn vị trên phải thực hiện mọi giải pháp đảm bảo cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện theo đúng hợp đồng mua bán/cung cấp than đã ký, nhất là với các nhà máy nhiệt điện BOT sử dụng than trong nước để tránh xảy ra tình trạng phía Việt Nam phải bồi thường do ngừng máy vì thiếu nhiên liệu.

“Trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được để thiếu than cho sản xuất điện theo cam kết tại hợp đồng mua bán/cung cấp than đã ký”, Bộ Công Thương yêu cầu.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu EVN chỉ đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia có giải pháp điều độ phù hợp với tình hình thực tế cũng như thông báo kế hoạch huy động cập nhật hàng tháng cho chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện than để kịp thời thu xếp nguồn than cho sản xuất điện.

Đặc biệt, Nhà máy Nhiệt điện than BOT Vĩnh Tân 1 cũng không được cung cấp đủ than theo như hợp đồng cung cấp than đã ký từ cuối năm 2013 và như vậy có thể dẫn tới nguy cơ phía Việt Nam phải bồi thường do ngừng máy vì thiếu nhiên liệu.

Theo một văn bản của Tập đoàn TKV, một trong những nguyên nhân dẫn tới việc không cung cấp đủ than cho sản xuất điện trong thời gian vừa qua là do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 dẫn đến thiếu hụt nhân lực làm việc tại các mỏ than.

Bên cạnh đó, cuộc xung đột Nga - Ukraine khiến giá nhiên liệu và vận chuyển nhiên liệu bằng các phương thức vận tải đều có nhiều khó khăn, làm hạn chế khối lượng than lưu thông trên thị trường trong bối cảnh giá than quốc tế cũng đã tăng cao chưa từng có.