Tìm nhà đầu tư Khu đô thị mới Cao Nguyên Đá ở Hà Giang

Tìm nhà đầu tư Khu đô thị mới Cao Nguyên Đá ở Hà Giang

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Giang mời các nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị mới Cao Nguyên Đá, huyện Mèo Vạc, với tổng vốn đầu tư 236,8 tỷ đồng.

Dự án có diện tích sử dụng đất 97.041 m2, quy mô đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, nhà ở thương mại, công trình dịch vụ công cộng, nhà văn hóa, cây xanh, khớp nối với các dự án đầu tư, khu dân cư lân cận.

Mục tiêu của dự án nhằm phát triển kinh tế của vùng, phát triển thương mại du lịch và công trình dịch vụ công cộng trên Cao Nguyên Đá, huyện Mèo Vạc.

Thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm, tiến độ thực hiện từ năm 2022 - quý IV/2026.

Hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án là trước 7 giờ ngày 8/12/2022.