Thủy sản Minh Phú đặt mục tiêu chiếm 25% thị phần tôm thế giới

Thủy sản Minh Phú đặt mục tiêu chiếm 25% thị phần tôm thế giới

“Vua tôm” Lê Văn Quang cho biết, Tập đoàn Minh Phú thực hiện thông qua việc xây dựng chuỗi giá trị tôm Việt Nam xanh, sạch, bền vững có giá thành cạnh tranh so với Ấn Độ, Indonesia và Ecuador.

Đặc biệt, Tập đoàn đặt mục tiêu năm 2024 sẽ chiếm 25% thị phần tôm thế giới.

Đây là mục tiêu được Minh Phú thực hiện thông qua các chiến lược ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, đặc biệt là chiến lược 5 năm 2021 - 2025 mới nhất với nội dung chính như xây dựng chuỗi giá trị tôm Việt Nam xanh, sạch, bền vững có giá thành cạnh tranh so với Ấn Độ, Indonesia và Ecuador. Nâng cao năng suất chế biến và giảm giá vốn hàng bán.

thuy_san_minh_phu

Được biết, Tập đoàn Minh Phú sẽ khởi công và đẩy nhanh xây dựng chuỗi dự án nhà máy chế biến thủy sản Minh Phú tại Khu công nghiệp Khánh An (Cà Mau), nhằm hướng mục tiêu cạnh tranh về công nghệ chế biến tôm, xuất khẩu tôm trên thị trường thế giới, bao gồm: Chuỗi dự án được xây dựng bao gồm hệ thống xử lý nước tập trung 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn với công suất xử lý 2.700 m3/ngày đêm và có diện tích 24,5 ha. Tất cả các dự án đều ứng dụng công nghệ tái sử dụng nước thải, xử lý nước mưa và nước mặt cho chế biến tôm xuất khẩu.

Chuỗi dự án bao gồm Nhà máy chế biến Thủy sản Minh Phát, Nhà máy chế biến Thủy sản Minh Quí, Nhà máy chế biến Thủy sản Minh Phú, cùng có công suất 18.000 tấn/năm; Nhà máy bao bì Quang Minh, công suất 5.000 tấn/năm. Dự án được triển khai theo kinh tế tuần hoàn và cân bằng carbon trong cả chuỗi giá trị tôm Minh Phú.

Tập đoàn Minh Phú cũng đang phối hợp với Vụ Khoa Học và Công Nghệ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), cùng các Viện nghiên cứu thủy sản để tập trung gia hóa tôm sú giống kháng bệnh và thích nghi, năng suất cao tăng thị phần tôm sú từ 20% hiện nay lên 50% và cao hơn nữa.

Trong năm 2022, công ty đặt mục tiêu sản lượng 71.880 tấn, doanh thu đạt hơn 21.000 tỷ đồng (tăng 50% so với thực hiện 2021) và lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.300 tỷ đồng (tăng gấp đôi với năm ngoái).

Ngoài ra, trong năm nay, Minh Phú tiếp tục chiến lược đa dạng hóa thị trường tiêu thụ tôm. Duy trì, bám trụ thị trường chính như Mỹ, tăng kim ngạch xuất khẩu tôm sang thị trường EU nhằm tận dụng hiệp định EVFTA và UKVFTA.

Năm 2021, thị trường Mỹ chiếm tới hơn 34% tỷ trọng xuất khẩu tôm của Minh Phú, kế tiếp là thị trường Nhật Bản với hơn 19%.