Thủy sản Minh Phú báo lãi quý I đạt 90 tỷ đồng

Thủy sản Minh Phú báo lãi quý I đạt 90 tỷ đồng

Công ty Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý I với doanh thu tăng 51% đạt 4.239 tỷ đồng, lợi nhuận gộp gấp đôi lên 492 tỷ đồng.

Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính giảm 37%, chi phí tài chính tăng 24,4%. Chi phí bán hàng tăng 80% lên 315 tỷ đồng và chi phí quản lý tăng 33% lên 66 tỷ đồng.

Công ty “vua tôm” Minh Phú ghi nhận lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 90 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với nền thấp cùng kỳ năm trước nhưng là mức thấp nhất trong vòng 4 quý.

thuy_san_minh_phu

Cùng kỳ năm trước, Minh Phú ghi nhận lợi nhuận 26 tỷ đồng, giảm 52% so với quý I/2020 và về mức thấp nhất kể từ quý IV/2016.

Tại thời điểm cuối quý 1, tổng tài sản công ty Minh Phú đạt 9.647 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Hàng tồn kho ghi nhận 3.924 tỷ đồng, giảm 12,6% so với đầu năm và chiếm gần 41% tổng tài sản. Khoản phải thu ở mức 1.992 tỷ đồng, tăng nhẹ.

Báo cáo thường niên cho thấy, Minh Phú đặt kế hoạch doanh thu 21.018 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.287 tỷ đồng; lần lượt tăng 55% và 96% so với thực hiện 2021. Nếu kế hoạch này được giữ nguyên trình ĐHĐCĐ thì Minh Phú mới thực hiện được 20% mục tiêu doanh thu và 7% mục tiêu lợi nhuận.