Thủ tướng yêu cầu ngân hàng đảm bảo thanh khoản, nhu cầu rút tiền của người dân

Thủ tướng yêu cầu ngân hàng đảm bảo thanh khoản, nhu cầu rút tiền của người dân

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bảo đảm thanh khoản thông suốt của hệ thống ngân hàng trong bất cứ tình huống nào, đáp ứng nhu cầu rút tiền của người dân.

Sáng 28-12, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ của ngành ngân hàng năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá rằng trong năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đã vượt qua nhiều thách thức; bảo đảm tập trung tín dụng vào những lĩnh vực ưu tiên và kiểm soát chặt vào những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Tuy nhiên, một số tồn tại cần khắc phục như phản ứng chính sách nhiều khi chưa kịp thời; công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra của ngân hàng còn yếu kém; phối hợp giữa các chính sách và giữa các ngân hàng thương mại còn nhiều hạn chế…

thu_tuong_chinh_phu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Và năm 2023, dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu cao nhất với ngành ngân hàng trong năm 2023 và những năm tiếp theo là bảo đảm an ninh tiền tệ, an toàn hệ thống; công khai, minh bạch, phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững.

Đặc biệt bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp, các chủ thể liên quan.

Bảo đảm thanh khoản thông suốt của hệ thống ngân hàng trong bất cứ tình huống nào, đáp ứng nhu cầu rút tiền của người dân.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành cân bằng, hợp lý giữa tỉ giá với lãi suất, giữa kiểm soát lạm phát với thúc đẩy tăng trưởng, giữa lãi suất và lạm phát.

Tăng trưởng tín dụng hợp lý, hiệu quả, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; kiên quyết không để thiếu vốn cho nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng nhấn mạnh Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay. Tín dụng phải được tập trung phục vụ sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực rủi ro.