Thủ tướng lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản

Thủ tướng lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản

Ngày 17/11, Phó thủ tướng Lê Văn Thành ký Quyết định 1435/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản (BĐS) cho các địa phương, doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị làm tổ trưởng; 2 tổ phó gồm Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh. Ngoài ra, các thành viên trong tổ gồm lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ TN-MT, Bộ KH-ĐT.

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án BĐS cho các địa phương, doanh nghiệp tại TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh, TP trực thuộc T.Ư.

thao_go_kho_khan_thi_truong_bat_dong_san

Đồng thời, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án BĐS với nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng. Tổng hợp, tham mưu Thủ tướng báo cáo các cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án BĐS đối với các nội dung vượt thẩm quyền của Thủ tướng.

Bên cạnh đó, tổ công tác đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án BĐS thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương. Tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo phân công, chỉ đạo của Thủ tướng.

Tổ công tác có quyền yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh, TP, các doanh nghiệp có liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan các dự án BĐS đang triển khai nhưng có khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý theo báo cáo của các địa phương. Kiến nghị giải pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan triển khai thực hiện các dự án BĐS tại một số tỉnh, TP…