Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh vi phạm những điều đảng viên không được làm

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh vi phạm những điều đảng viên không được làm

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng xem xét kết quả giải quyết tố cáo ông Bùi Hồng Minh, ủy viên Ban cán sự đảng, thứ trưởng Bộ Xây dựng, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nguyên bí thư Đảng ủy, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Bùi Hồng Minh trên các cương vị công tác của mình đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác cán bộ; có nguy cơ mất vốn đầu tư.

bui_hong_minh

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh

Để xảy ra các vi phạm, khuyết điểm nêu trên có trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Xi măng Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và một số tổ chức, cá nhân có liên quan.

Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Xi măng Việt Nam và ông Bùi Hồng Minh đã ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và ngành xi măng Việt Nam, đến mức phải xem xét kỷ luật.