Thu nhập bình quân của nhân viên ngân hàng “bầu” Hiển đạt 21,4 triệu đồng/tháng

Thu nhập bình quân của nhân viên ngân hàng “bầu” Hiển đạt 21,4 triệu đồng/tháng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) do ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) làm Chủ tịch HĐQT đạt hơn 1.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 53% so với cùng kỳ. Cùng với đó, thu nhập bình quân của nhân viên ngân hàng cũng vượt mốc 21,4 triệu đồng/người/tháng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHB) của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2019.Theo đó, 6 tháng đầu năm nay, tổng thu nhập hoạt động của SHB đạt 3.584 tỷ dồng, tăng 39% so với cùng kỳ.

Trong đó, mảng tín dụng mang về cho nhà băng này 3.153 tỷ, tăng trưởng 46% và chiếm 88% trong tổng thu nhâp hoạt động. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 318 tỷ đồng, chiếm 9% trong cơ cấu doanh thu của SHB và tăng trưởng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

 

Báo cáo tài chính quý II/2019 của SHB (tỷ đồng)

Các khoản mục khác như thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần và lãi từ hoạt động dịch vụ lần lượt rang 39% và 20% so với nửa đầu năm 2018.

Chiều ngược lại, lãi từ chứng khoán đầu tư giảm mạnh từ 264 tỷ của cùng kỳ xuống chỉ còn hơn 40 tỷ, tương ứng giảm 84%. Chi phí hoạt động của SHB kỳ này chỉ chiếm 46% so với tổng thu nhập, trong khi đó 6 tháng đầu năm 2018 tỷ lệ này là 51%.

Cùng kỳ năm nay, SHB của bầu Hiển cũng tăng cường trích lập dự phòng rủi ro gấp đôi so với cùng kỳ, từ mức 124 tỷ đồng lên 249 tỷ. Kết quả, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của SHB tăng trưởng 53% so với cùng kỳ và mang về cho nhà băng này 1.561 tỷ đồng LN trước thuế và 1.248 tỷ đồng lãi ròng.

Riêng trong quý II/2019, lợi nhuận của SHB tăng trưởng tới 58% trước thuế và gần 56% sau thuế. Trong kỳ này, lãi từ hoạt động dịch vụ cũng tăng tới trên 4 lần so với quý II/2018. Thu nhập lãi thuần tăng trưởng tới 60%.

Tính đến 30/6, tổng tài sản của SHB đạt gần 342 nghìn tỷ đồng, tăng gần 6% so với đầu năm. Dư nợ cho vay đạt 240.006 tỷ đồng, tăng 10,6%.

Trong đó, dư nợ cho vay đối với công ty cổ phần chiếm tới 40,78% trong tổng dư nợ của SHB. Nếu xét theo lĩnh vực, hiện nông nghiệp và lân nghiệp, thủy sản đang chiếm tới 17,73% trong tổng dư nợ cho vay của ngân hàng. Tiếp theo là bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy… 16,71%. Hoạt động dịch vụ khác chiếm 14,97% và hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm trên 7,7% trong cơ cấu dư nợ của SHB.

 

Tiền gửi của khách hàng tăng trưởng 8,5%, đạt 244.466 tỷ đồng. Ngược lại, tiền gửi tại các TCTD khác giảm 20,9% so với cuối năm 2018. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, SHB của bầu Hiển đã chi ra hơn 967 tỷ đồng chi phí nhân viên bao gồm lương, các khoan đóng theo lương, trợ cấp… Hiện với 7.522 nhân viên, bình quân chi phí cho mỗi nhân viên của SHB vào khoảng 21,4 triệu đồng/người/tháng.

Theo Dân Việt