Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Có khách hàng chống đối, không bàn giao tài sản đảm bảo

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Có khách hàng chống đối, không bàn giao tài sản đảm bảo

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, việc xử lý nợ xấu của các ngân hàng gặp khó khăn có nguyên nhân do khách hàng không tự giác, thậm chí trốn tránh trả nợ, chống đối, không bàn giao tài sản đảm bảo.

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV tiếp tục ngày làm việc thứ 2 vào sáng 24/5. Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng trình bày “Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Tờ trình về việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42”.

thong_doc_nguyen_thi_hong

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.

Số liệu từ báo cáo của NHNN cho thấy, lũy kế từ 15/8/2017 đến 31/12/2021, toàn hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) đã xử lý được 380.200 tỉ đồng nợ xấu theo Nghị quyết số 42, bằng 47,9% số nợ xấu đã xác định thời điểm đó và số phát sinh.

Trong đó, nợ xấu theo Nghị quyết số 42 đã được xử lý có 148.000 tỉ đồng là do khách hàng tự trả nợ (chiếm 38,93%), cao hơn so với mức 22,8% trung bình năm từ 2012 - 2017 do khách hàng tự trả nợ/tổng nợ xấu nội bảng đã xử lý. Đồng thời, kết quả xử lý, bán, phát mại tài sản đảm bảo để thu hồi nợ của TCTD và VAMC đạt 77.200 tỉ đồng, chiếm 20,3%.

Tính trung bình nợ xấu đã xử lý đạt khoảng 5.670 tỉ đồng/tháng, cao hơn mức trung bình 3.250 tỉ đồng/tháng trong giai đoạn trước khi Nghị quyết 42 có hiệu lực (từ năm 2012 - 2017).

Đáng lưu ý, theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, việc xử lý nợ xấu còn nhiều hạn chế, khó khăn xuất phát từ công tác thực thi, phối hợp triển khai, hướng dẫn từ các bộ, ngành và địa phương. Đặc biệt, về tiêu chuẩn thẩm định giá khoản nợ xấu, về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản đảm bảo.

Ngoài ra, còn một số TCTD chưa chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an, tòa án các cấp để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất khi áp dụng các chính sách quy định tại Nghị quyết số 42.

Cũng theo Thống đốc, có những khách hàng không có ý thức tự giác, trốn tránh trả nợ, không bàn giao tài sản đảm bảo, chống đối, tạo ra các tranh chấp khác liên quan đến tài sản đảm bảo để khởi kiện ra tòa làm kéo dài thời gian xử lý tài sản đảm bảo.