Novaland: Năm 2022 kinh doanh sa sút, dòng tiền âm hơn 3.000 tỷ, nợ gấp 4,7 lần vốn chủ

Novaland: Năm 2022 kinh doanh sa sút, dòng tiền âm hơn 3.000 tỷ, nợ gấp 4,7 lần vốn chủ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) đã khép lại năm 2022 nhiều sóng gió bằng kết quả kinh doanh kém khả quan khi doanh thu và lợi nhuận cùng suy giảm mạnh so với năm trước.

Quý IV/2022, doanh thu thuần hợp nhất của NVL đạt 3.241 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 1.090 tỷ đồng, giảm 47%.

Trong quý, hoạt động tài chính thặng dư khi có doanh thu 907 tỷ đồng (tăng 33%) trong khi chi phí chỉ 670 tỷ đồng (giảm 13%).

Bên cạnh đó, NVL cũng giảm được chi phí bán hàng xuống 240 tỷ đồng (giảm 55%) và chi phí quản lý xuống 382 tỷ đồng (giảm 4,7%).

Tuy nhiên, việc không còn khoản lợi nhuận khác khổng lồ như năm ngoái (393 tỷ đồng) đã khiến NVL không tạo ra được bất cứ phép màu nào về lợi nhuận cho quý IV năm nay.

Kết quý IV/2022, NVL báo lợi nhuận trước thuế 736 tỷ đồng, giảm 48% và lợi nhuận sau thuế 239 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của NVL đạt 11.135 tỷ đồng, giảm 25%; lợi nhuận gộp đạt 4.348 tỷ đồng, giảm 29%. Biên lợi nhuận gộp đạt 39%, giảm 2 điểm % so với năm trước.

Nhờ sự gia tăng của khoản lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư và lãi từ thoái vốn công ty con, công ty liên kết, NVL có 5.012 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 37%.

Nhờ vậy, công ty đủ sức “bao” các loại chi phí (chi phí tài chính 4.148 tỷ đồng, chi phí bán hàng 932 tỷ đồng, chi phí quản lý 1.562 tỷ đồng) và để cho khoản lợi nhuận khác (1.398 tỷ đồng - là lãi từ giao dịch mua rẻ Công ty Bất động sản Đà Lạt Valley và Công ty Đầu tư Trúc Quỳnh) nâng lợi nhuận trước thuế năm 2022 lên 4.113 tỷ đồng (lợi nhuận sau thuế 2.293 tỷ đồng).

Dù so với năm trước, lợi nhuận trước thuế giảm 19% và lợi nhuận sau thuế giảm 33%, song đây đã là một thành công không nhỏ của NVL, nhất là khi tập đoàn này đã phải hứng chịu những hoàn cảnh bất lợi chưa từng có.

Năm 2022, NVL đặt mục tiêu doanh thu thuần gần 35.973 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.500 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 31% mục tiêu doanh thu và 35% mục tiêu lợi nhuận.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của NVL đạt 257.365 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi ngân hàng là 8.918 tỷ đồng, giảm 50%.

Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn đã tăng gấp đôi trong năm, đạt 52.982 tỷ đồng. Các khoản phải thu dài hạn cũng tăng 29%, đạt 43.511 tỷ đồng. Tổng giá trị các khoản phải thu là 96.493 tỷ đồng, chiếm 37% tổng tài sản.

Hàng tồn kho đạt 134.485 tỷ đồng, tăng 22%, chiếm 52% tổng tài sản. Như vậy, khoảng 90% tài sản của NVL là tồn kho và các khoản phải thu – một tỷ trọng cho thấy chất lượng tài sản đã đến mức báo động đỏ.

Đáng chú ý là cơ cấu hàng tồn kho của NVL hiện có 11.806 tỷ đồng là bất động sản để bán đã xây dựng hoàn thành, 104 tỷ đồng là hàng hóa bất động sản.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 đạt 212.435 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 64.576 tỷ đồng, tăng 6,7% còn khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 15.962 tỷ đồng, tăng 92%.

Với vốn chủ sở hữu 44.929 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 4,72 lần, tăng mạnh so với mức 3,9 lần hồi đầu năm, cho thấy mức độ rủi ro của NVL là khá lớn.

Dòng tiền kinh doanh năm 2022 của NVL khá xấu khi âm 3.262 tỷ đồng, do tăng các khoản phải thu (19.925 tỷ đồng), tăng tồn kho (10.099 tỷ đồng), chi trả lãi vay (6.175 tỷ đồng).

Trong bối cảnh đó, NVL vẫn chi đầu tư mạnh mẽ, khiến dòng tiền đầu tư âm 7.458 tỷ đồng. Hệ quả là dòng tiền vay/trả duy trì ở ngưỡng rất cao, đạt 29.857 tỷ đồng/28.037 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần trong năm âm 8.649 tỷ đồng làm tiền và tương đương tiền cuối năm chỉ còn 8.600 tỷ đồng.