The PAN Group tăng vốn lên 4.100 tỷ đồng

The PAN Group tăng vốn lên 4.100 tỷ đồng

HĐQT Tập đoàn PAN (The PAN Group, HoSE: PAN) vừa thông qua nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

Theo đó, The PAN Group sẽ phát hành khoảng 83,6 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo BCTC kiểm toán năm 2021, tỷ lệ 40%.

Tập đoàn này chào bán hơn 104,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 50%. Với giá chào bán 15.000 đồng/cp, doanh nghiệp dự thu 1.566 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng nhưng cổ phiếu phân phối lại khi cổ đông hiện hữu không mua hết bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ tập đoàn dự kiến tăng lên 4.102 tỷ đồng. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường cuối năm trước, The PAN Group còn có phương án chào bán riêng lẻ 41,1 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên hơn 4.500 tỷ đồng.

Với phương án phát hành riêng lẻ, giá chào bán không thấp hơn 90% bình quân giá đóng cửa 10 phiên liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án chi tiết và trong mọi trường hợp không thấp hơn giá trị sổ sách theo BCTC quý gần nhất. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Năm 2022, The PAN Group lên kế hoạch kinh doanh gồm doanh thu thuần hợp nhất 14.300 tỷ đồng, tăng 55,4%; lợi nhuận sau thuế 755 tỷ đồng, tăng 48% và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 355 tỷ đồng, tăng 20% so với thực hiện năm trước.

Kết thúc quý I, The PAN Group đạt doanh thu 2.949 tỷ đồng, tăng 75%; lợi nhuận sau thuế 168 tỷ đồng, tăng 234% so với cùng kỳ năm trước.