Thanh tra đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại SeABank

Thanh tra đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại SeABank

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã thanh tra đột xuất hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của 8 tổ chức tín dụng, trong đó có SeABank, Techcombank, HDBank, TPBank, SHB.

Ngoài ra, cơ quan thanh tra còn thực hiện cuộc thanh tra chuyên ngành đối với Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank Việt Nam và thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Lạng Sơn, Nam Định.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 8857, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH) đã thanh tra đột xuất hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng tại 8 ngân hàng thương mại cổ phần, trong đó có Techcombank, HDBank, TPBank và SHB.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình và hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng, kịp thời phát hiện và cảnh báo các rủi ro và có biện pháp xử lý theo quy định, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

SeABank

Ngoài 4 ngân hàng đã nêu ở trên trên, Cơ quan TTGSNH còn tiến hành thanh tra hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại các PVcomBank, VietBank, SeABank và BaovietBank.

Nguồn tin cho biết, đến thời điểm tháng 4, cơ quan TTGSNH đã tiến hành thanh tra tại 7 ngân hàng. Riêng Ngân hàng Bảo Việt không thực hiện thanh tra với lý do Bộ Tài chính đã thực hiện kiểm tra với ngân hàng này.

Tại thời điểm 31/12/2021, Công ty Chứng khoán Kỹ thương (là công ty con của Techcombank) chiếm 38,9% thị phần môi giới trái phiếu doanh nghiệp và quỹ trái phiếu mở TCBF được quản lý bởi công ty này có tổng giá trị tài sản quản lý hơn 21.000 tỷ đồng.

Đoàn Thanh tra đã báo cáo người ra quyết định thanh tra và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước báo cáo kết quả thanh tra, bổ sung nội dung thanh tra hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng.

Gửi văn bản tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về xử lý các sai phạm liên quan đến sử dụng vốn huy động qua phát hành trái phiếu của các tổ chức phát hành.