Thành Thành Công huy động 570 tỷ đồng từ trái phiếu

Thành Thành Công huy động 570 tỷ đồng từ trái phiếu

Theo thông tin gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty đầu tư Thành Thành Công phát hành 75,000 trái phiếu tại thị trường trong nước với mệnh giá 1 triệu đồng, kỳ hạn 48 tháng, đáo hạn ngày 25/05/2026.

Tổng cộng, Thành Thành Công đã thu được 75 tỷ đồng. Các thông tin liên quan như lãi suất, tài sản đảm bảo, mục đích huy động vốn hay bên phát hành chưa được công bố.

Sau 27 tháng kể từ ngày phát hành, Công ty sẽ có nghĩa vụ mua lại tối đa 25% trái phiếu cho mỗi quý nếu trái chủ gửi thông báo bằng văn bản trước 30 ngày.

Thành Thành Công là doanh nghiệp thành lập vào năm 2007, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, Công ty còn hoạt động trong lĩnh vực bán buôn thực phẩm; năng lượng; thương mại đường, mật ri; và du lịch.

Theo thông tin từ HNX, kể từ năm 2020 đến nay, Thành Thành Công đã có nhiều đợt phát hành trái phiếu. Cụ thể, các đợt trong năm 2021 gồm 120 tỷ đồng (hoàn tất phát hành vào ngày 24/03/2022, kỳ hạn tính từ ngày 28/12/2021 - 28/12/2025); 300 tỷ đồng (hoàn tất vào ngày 26/11/2021, kỳ hạn từ ngày 08/10/2021 - 08/10/2024, lãi suất 10.5%/năm). Đợt công bố năm 2020 là 70 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho Asam Vietnam Bond Hedge Fund 1, lãi suất 11.25%/năm, kỳ hạn 2 năm (tính từ 24/07/2020 - 24/07/2022), tài sản thế chấp cho đợt phát hành này là 10 triệu cổ phần CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (HOSE: SBT).