Thanh Hoá sẽ chấm dứt hoạt động dự án 2.300 tỷ đồng của FLC

Thanh Hoá sẽ chấm dứt hoạt động dự án 2.300 tỷ đồng của FLC

Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa chủ trì, làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC để thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Long.

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn gửi Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, UBND thành phố Thanh Hóa, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.

thu_hoi_khu_cong_nghiep_hoang_long

Khu công nghiệp Hoàng Long.

Văn bản cho thấy, UBND tỉnh Thanh Hoá đã nhận được văn bản của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo dự án đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Long do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. Căn cứ trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đối với việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Long do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư, giao Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa chủ trì, làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC để thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Long (theo hướng nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động dự án), làm cơ sở để triển khai các công việc tiếp theo theo quy định; báo cáo chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá giao Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan, hoàn thiện phương án Quy hoạch chung đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, báo cáo UBND tỉnh xem xét theo quy định.

Đối với đề nghị tài trợ lập quy hoạch: việc lập quy hoạch phân khu thuộc Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa và nguồn kinh phí lập quy hoạch sẽ được xác định cụ thể sau khi Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với đề nghị hướng dẫn các thủ tục để xử lý khoản kinh phí mà Tập đoàn FLC đã ứng cho công tác giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan, tham mưu văn bản cho UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên và môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục để xử lý.

Được biết, Khu công nghiệp Hoàng Long có quy mô 287 ha, nằm trên địa bàn các xã Hoằng Anh, Hoằng Long, Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa và xã Hoằng Minh, Hoằng Đồng, Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa. Dự án này do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng, dự án được khởi công xây dựng cuối tháng 9/2015. Tuy nhiên, từ khi khởi công đến nay, dự án không được triển khai, cả một đất rộng lớn để hoang hoá, gây lãng phí lớn cho tài nguyên đất nước.