Techcombank, VPBank tăng mạnh lãi suất tiền gửi

Techcombank, VPBank tăng mạnh lãi suất tiền gửi

Trong thời gian ngắn, cả hai nhà băng nàyđã có tới 2 lần điều chỉnh lãi suất với mức tăng rất mạnh.

Vào này 24/9, sau khi tăng mạnh lãi suất thêm 0,7-1%/năm thì đến ngày 6/10, VPBank tiếp tục áp dụng biểu lãi suất huy động mới dành cho khách hàng cá nhân. Lần điều chỉnh này, VPBank, cộng thêm 0,3 điểm % ở nhiều kỳ hạn.

Theo đó, đối với hình thức gửi tại quầy, VPBank tăng lãi suất kỳ hạn 12 tháng từ 6,2-7%/năm lên 6,5 – 6,8 – 7 – 7,1 – 7,2 - 7,3%/năm, tương ứng với các mốc số tiền gửi là 300 triệu – 3 tỷ - 10 tỷ - 50 tỷ đồng.

techcombank

Lãi suất kỳ hạn 36 tháng cũng tăng 0,3 điểm % lên 7-7,8%/năm. Theo đó, lãi suất cao nhất khi gửi tại quầy của VPBank đã tăng lên 7,8%/năm, dành cho khách hàng gửi từ 50 tỷ đồng. Ngân hàng giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng, vẫn tối đa là 4,8%/năm ở kỳ hạn 5 tháng.

Đối với hình thức gửi tiết kiệm online, lãi suất các kỳ hạn dài cũng tăng với biên độ tương tự. Trong đó, lãi suất kỳ hạn 36 tháng tăng lên 7,2-8%/năm. Để được hưởng lãi suất 7,5%/năm, khách hàng gửi trên 300 triệu đồng; lãi suất 7,7% tương ứng số tiền từ 3 tỷ đến 10 tỷ; lãi suất 7,8%/năm cho số tiền từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ; lãi suất cao nhất 8%/năm dành cho số tiền từ 50 tỷ đồng.

Techcombank cũng tăng mức lãi suất niêm yết cho tiền gửi tiết kiệm lên đến 7,5%/năm.

Với các khoản tiền gửi mở mới online và tự động quay vòng, lãi suất 1 tháng – 3 tháng niêm yết ở mức tối đa cho phép là 5%/năm. Ngoài ra, lãi suất kỳ hạn 6 tháng khi gửi online tăng lên 7,2%/năm, lãi suất kỳ hạn 12 tháng tăng lên 7,5%/năm.

Đối với kênh gửi trực tiếp tại quầy dành cho tiết kiệm mở mới. Với số tiền dưới 1 tỷ, lãi suất kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng ở mức 5%/năm, lãi suất kỳ hạn 6 tháng là 6,7%/năm và 12 tháng lá 7%/năm.

Với gửi tại quầy mà số tiền gửi từ 1 tỷ trở lên, lãi suất cho tiết kiệm mở mới là 7,2%/năm kỳ hạn 6 tháng, 7,5%/năm kỳ hạn 12 tháng. Các mức lãi suất này đã tăng khoảng 0,3-1 điểm % so với trước.

Sacombank trước đó cũng niêm yết biểu lãi suất mới từ 6/10. Đối với hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, lãi suất cao nhất của Sacombank đã chạm mốc 8%/năm, là mức lãi áp dụng cho kỳ hạn 36 tháng. Ngoài ra, khách hàng gửi từ 6 tháng trở lên sẽ có lãi suất trên 7%/năm: kỳ hạn 6 tháng 7%/năm, kỳ hạn 9 tháng 7,3%/năm, kỳ hạn 12 tháng 7,4%/năm, kỳ hạn 18 tháng 7,7%/năm. Các mức lãi suất này đã tăng khoảng 0,5 %/năm so với trước.

Vào ngày 8/10 vừa qua, SCB đã điều chỉnh lãi suất cao nhất thị trường. Cụ thể, đối với tiết kiệm online, lãi suất tiết kỳ hạn 6 tháng tăng lên 7,8 - 7,95%/năm, 7 tháng là 7,65- 8,05%, 9 tháng lên 8,01 - 8,25%, 12 tháng lên 8,2 - 8,55%. Mức lãi suất cao nhất của tiết kiệm online tại SCB là 8,90%/năm ở kỳ hạn 36 tháng. Chứng chỉ tiền gửi của SCB cũng lên 8,90%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.