Techcombank muốn rót thêm hơn 10.000 tỷ vào TCBS

Techcombank muốn rót thêm hơn 10.000 tỷ vào TCBS

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) vừa gửi văn bản xin ý kiến cổ đông về việc mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ của CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) với tổng giá trị 10.038 tỷ đồng. 

Theo đó, Techcombank cho biết TCBS là công ty con của Techcombank với tỷ lệ sở hữu là 88,8%. Ngân hàng nhận định công ty chứng khoán này hoạt động hiệu quả trong 5 năm qua với tỷ lệ sinh lời (ROA và ROE) ở mức cao.

Vốn tăng thêm từ Techcombank sẽ được TCBS sử dụng cho các mục đích như duy trì vị thế dẫn đầu của công ty trong các mảng kinh doanh cốt lõi gồm cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư và quản lý gia sản; tăng thị phần và số lượng khách hàng trong mảng kinh doanh giao dịch cổ phiếu và vay ký quỹ,... kết nối các hệ sinh thái.

Đồng thời, công ty sẽ đẩy mạnh hơn các mảng tự doanh vào thị trường cổ phiếu và và trái phiếu cũng như đẩy nhanh và mạnh hơn vào đầu tư vào công nghệ Wealthtech và khoa học dữ liệu.

Theo Techcombank việc mua cổ phần chào bán riêng lẻ của TCBS nhằm đảm bảo tính chủ động và hiệu quả trong hoạt động của TCBS và hiệu quả đầu tư của Techcombank, mang lại giá trị tối ưu cho ngân hàng và cổ đông. Việc lấy ý kiến cổ đông sẽ được chốt vào ngày 17/12.

no_xau_Techcombank

Trước đó, TCBS đã công bố kế hoạch thực hiện chào bán riêng lẻ 105 triệu cổ phiếu cho Techcombank với giá chào bán dự kiến là 95.600 đồng/cp. Tổng số tiền thu được theo giá dự kiến là 10.038 tỷ đồng. Sau đợt chào bán, vốn điều lệ của TCBS sẽ tăng thêm 1.050 tỷ đồng lên hơn 2.176 tỷ đồng.

Kế hoạch tăng vốn này là thay cho kế hoạch ban đầu là tăng vốn điều lệ từ 1.126 tỷ đồng lên 9.249,8 tỷ đồng thông qua việc chào bán riêng lẻ và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.HĐQT của TCBS đánh giá việc triển khai phương án chào bán cũ chưa thực sự mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và công ty nên đã có phương án thay thế.