Techcombank lãi hơn 5.600 tỷ đồng trong quý I

Techcombank lãi hơn 5.600 tỷ đồng trong quý I

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - TCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I với thu nhập lãi thuần (thu nhập từ hoạt động cho vay) và lợi nhuận suy giảm so với cùng kỳ.

Trong 3 tháng đầu năm, Techcombank ghi nhận gần 9.300 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguyên nhân chính dẫn tới thu nhập của ngân hàng sụt giảm là khoản hụt thu từ hoạt động cho vay.

Thu nhập lãi thuần quý I của Techcombank chỉ đạt 6.527 tỷ đồng, giảm gần 20% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu nhập từ lãi cho vay và các khoản thu tương tự của ngân hàng vẫn tăng 28%, nhưng chi phí lãi vay và các khoản chi phí tương tự lại tăng gần gấp 3 lần, phản ánh chi phí vốn của ngân hàng đã tăng mạnh trong quý vừa qua.

techcombank

Techcombank ghi nhận tăng dương ở hoạt động dịch vụ với mức lãi thuần 1.944 tỷ đồng (+15%); hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh chuyển từ lỗ 96 tỷ đồng kỳ trước sang lãi 29 tỷ đồng kỳ này; mua bán chứng khoán đầu tư giảm lỗ từ 219 tỷ xuống 31 tỷ đồng; hoạt động khác mang về hơn 1.000 tỷ đồng lãi thuần, tăng gấp đôi so với quý I/2022.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối của Techcombank lại ghi nhận khoản lỗ thuần 229 tỷ đồng quý vừa qua, trong khi cùng kỳ vẫn có lãi dương 34 tỷ đồng. Hoạt động tài chính này cùng với khoản hụt thu từ hoạt động cho vay là 2 nguyên nhân khiến tổng thu nhập hoạt động trong quý I của Techcombank tăng trưởng âm.

Trong bối cảnh tổng thu nhập giảm, chi phí hoạt động của ngân hàng vẫn tăng gần 5% và dự phòng rủi ro tín dụng tăng 144% đã khiến lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank giảm 17% so với cùng kỳ năm trước, đạt 5.623 tỷ đồng.

Tuy vậy, nếu so với quý IV/2022 liền trước, mức lợi nhuận kể trên vẫn tăng 18% cho thấy những khó khăn của ngành ngân hàng vẫn còn nhưng đã giảm bớt so với cuối năm 2022.

Lợi nhuận sau thuế Techcombank thu về được trong quý theo đó cũng giảm 19%, đạt 4.537 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 3, Techcombank có tổng tài sản cân đối với nguồn vốn đạt trên 723.500 tỷ đồng, tăng 3,5% so với đầu năm. Trong đó, số dư cho vay khách hàng đạt 465.425 tỷ (+10,7%) và tiền gửi của khách hàng đạt gần 387.300 tỷ đồng (+8,1%).

Tại thời điểm 31/3, số dư nợ xấu (nhóm 3-5) của Techcombank vào khoảng 3.946 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm nhưng chỉ chiếm 0,85% tổng dư nợ cho vay.