Techcombank cho cổ đông lớn Masan vay thêm 1.500 tỷ đồng

Techcombank cho cổ đông lớn Masan vay thêm 1.500 tỷ đồng

Tập đoàn Masan ngoài việc là cổ đông lớn sở hữu gần 20% vốn tại Techcombank, còn là khách hàng thân thiết của ngân hàng với các khoản tín dụng lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Khoản vay này vừa được HĐQT ngân hàng Techcombank phê duyệt theo đề xuất của giám đốc Khối ngân hàng bán buôn.

Thông tin coh thấy,

Theo đó, Techcombank đã phê duyệt cấp khoản tín dụng cho Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (NPM) và Công ty TNHH Vonfram Masan (MTC), đồng thời thông qua giao dịch ký kết hợp đồng cấp tín dụng và các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng giữa 2 bên.

Khoản tín dụng Techcombank sẽ cấp cho Công ty Khoáng sản Núi Pháo tối đa là 1.500 tỷ đồng và không quá 600 tỷ đồng với Công ty Vonfram Masan. Đây là công ty thành viên của Tập đoàn Masan (MSN), hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại dự án Núi Pháo (tỉnh Thái Nguyên).

Thời hạn cho vay 12 tháng, bao gồm hình thức cho vay, bảo lãnh, thư tín dụng, chiết khấu và thấu chi. Mục đích của khoản vay là bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Khoáng sản Núi Pháo và Vonfram Masan.

Tài sản đảm bảo cho khoản vay này là cổ phiếu MSR của Công ty CP Masan High-Tech Materials do Công ty CP Tầm nhìn Masan sở hữu.

Tài sản đảm bảo còn bao gồm toàn bộ khoản phải thu ngắn hạn của Khoáng sản Núi pháo (phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, thuế giá trị gia tăng được khấu trừ), không bao gồm khoản phải thu khách hàng từ Công ty Vonfram Masan.

techcombank

Ngoài ra, toàn bộ hàng tồn kho luân chuyển là nguyên liệu oxit vonfram của Công ty Vonfram Masan cũng được dùng để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay.

Đươc biết, Tập đoàn Masan ngoài việc là cổ đông lớn sở hữu gần 20% vốn tại Techcombank, còn là khách hàng thân thiết của ngân hàng với các khoản tín dụng lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Techcombank cũng đóng vai trò là kênh dẫn vốn cho các công ty thành viên của Masan.

Trước đó, Techcombank là bên cung cấp khoản tín dụng 250 tỷ đồng cho Công ty CP Phúc Long Heritage (chủ chuỗi trà, cà phê Phúc Long). Đáng chú ý, động thái cấp tín dụng này của ngân hàng diễn ra ngay sau khi Masan hoàn tất giao dịch mua thêm 31% cổ phần của chuỗi Phúc Long với giá 110 triệu USD. Sau giao dịch, chuỗi trà và cà phê này trở thành công ty con của Masan.

Techcombank cũng là ngân hàng cấp khoản tín dụng và hợp đồng thấu chi cho Công ty CP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce cùng Công ty TNHH Đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp VinEco (đều là công ty thành viên của Masan) với hạn mức tín dụng là 1.150 tỷ đồng và với VinEco là 150 tỷ. Các khoản vay được đảm bảo một phần bằng cổ phiếu của Wincommerce do Công ty CP Phát triển Thương mại và Dịch vụ VCM sở hữu.

Ngoài ra, Công ty CP Mobicast - doanh nghiệp viễn thông được Masan chi gần 300 tỷ đồng để mua lại 70% vốn - cũng có khoản tín dụng bảo lãnh tại Techcombank với giá trị 450 tỷ đồng.

Khoản bảo lãnh thanh toán này trên không có tài sản bảo đảm nhưng được bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang bởi Công ty TNHH The Sherpa (công ty con của Masan) cho toàn bộ nghĩa vụ tài chính phát sinh.