Techcombank bổ nhiệm kế toán trưởng

Techcombank bổ nhiệm kế toán trưởng

Bà Nguyễn Thị Trà My giữ chức Kế toán trưởng kiêm Quản lý cao cấp Báo cáo tài chính Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) từ ngày 12/11/2022.

Đây là quyết định bổ nhiệm nhân sự trong nội bộ, nhằm chủ động xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận bên trong ngân hàng. Người tiền nhiệm đã nắm giữ vị trí Kế toán trưởng trong 9 năm qua, và có lộ trình phát triển sự nghiệp ở vị trí mới.

techcombank

Bà Trà My đã kinh qua nhiều mảng nghiệp vụ tín dụng, báo cáo phân tích, quản trị, báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế, chính sách kế toán tài chính, đồng thời tham gia nhiều dự án chiến lược chuyển đổi lĩnh vực tài chính tại ngân hàng Techcombank. Bà Trà My tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán kiểm toán, hệ chất lượng cao Đại học Kinh tế quốc dân, và Thạc sỹ chuyên ngành quản trị Tài chính Ngân hàng trường Kinh tế và Quản lý Solvay Brussels Việt Bỉ.