Tập đoàn Thái Tuấn chậm thanh toán gốc và lãi trái phiếu hơn 870 tỷ đồng

Tập đoàn Thái Tuấn chậm thanh toán gốc và lãi trái phiếu hơn 870 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Thái Tuấn công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu định kỳ. Trong đó, tổng số tiền lãi chưa thanh toán hơn 71 tỷ đồng và số tiền gốc chưa thanh toán là 800 tỷ đồng.

Tính tới ngày 12/04/2022, Tập đoàn Thái Tuấn đã thanh toán 16.5 tỷ đồng trong tổng số gần 33 tỷ đồng tiền lãi của trái phiếu TTDCH2122001 và tới ngày 20/05/2022 Công ty thanh toán tiếp 27.7 tỷ đồng trong tổng số 55 tỷ đồng tiền lãi của trái phiếu TTDCH2122002.

Tập đoàn Thái Tuấn mới thanh toán được một nửa trên tổng số tiền lãi phải trả của mỗi trái phiếu. Số tiền thanh toán gốc của trái phiếu TTDCH2122001 và trái phiếu TTDCH2122002 lần lượt là 300 tỷ đồng và 500 tỷ đồng chưa được thanh toán dù thời gian đáo hạn của trái phiếu đã qua đi. Nguyên nhân Công ty đưa ra là chưa thu xếp được nguồn thanh toán.

Trái phiếu TTDCH2122001 được phát hành vào ngày 12/04/2021, đáo hạn vào ngày 12/10/2022. Khối lượng phát hành tối đa 3,000 trái phiếu, mệnh giá là 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng 300 tỷ đồng. Còn trái phiếu TTDCH2122002 được phát hành vào ngày 20/05/2021, đáo hạn vào ngày 20/11/2022. Khối lượng phát hành tối đa 5,000 trái phiếu, mệnh giá là 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng 500 tỷ đồng.

thai_tuan

Người mẫu trong trang phục áo dài của Tập đoàn Thái Tuấn

Cả hai trái phiếu này đều có kỳ hạn là 18 tháng và được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành. Mục đích phát hành là tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện đầu tư và các chương trình, dự án đầu tư của tổ chức phát hành. Lãi suất 11%/năm, trả lãi 6 tháng/lần.

Đây là loại trái phiếu “2 không, 1 có”, bao gồm: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Hình thức đảm bảo trái phiếu là bão lãnh thanh toán toàn bộ hoặc một phần lãi, gốc khi đến hạn bằng tài sản của doanh nghiệp phát hành hoặc tài sản của bên thứ ba theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Tài sản đảm bảo của trái phiếu TTDCH2122001 là là 20 triệu cổ phần của CTCP Tập đoàn Thái Tuấn (tổng mệnh giá là 200 tỷ đồng); nhà ở và Quyền sử dụng đất tại số 07, 08, 09 Trang Tử, phường 14, quận 5, TP HCM và 2.6 ha đất tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (tổng giá trị 210 tỷ đồng, định giá bởi CTCP Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam).

Còn tài sản đảm bảo của trái phiếu TTDCH2122002 là hơn 16 triệu cổ phần của Công ty, tổng giá trị gần 810 tỷ đồng (tương đương mỗi cổ phần có giá trị 50,450 đồng).

Kết quả phát hành trái phiếu TTDCH2122001 có 1 nhà đầu tư tổ chức mua trái phiếu với giá trị là 42.2 tỷ đồng, 257.8 tỷ đồng còn lại về tay 57 nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp, các nhà đầu tư đều là trong nước. Còn trái phiếu TTDCH2122002 về tay 80 nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp trong nước.

CTCP Tập đoàn Thái Tuấn do doanh nhân Thái Tuấn Chí thành lập năm 2007. Công ty có vốn điều lệ 1,680 tỷ đồng, ông Trần Hoài Nam làm Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Thái Tuấn nổi tiếng với thương hiệu vải Thái Tuấn, là một trong những doanh nghiệp dệt may cung cấp sản phẩm và dịch vụ thời trang hàng đầu Việt Nam, chuyên sản xuất vải dệt jacquard, vải in bông trên công nghệ in digital, vải đơn sắc, vải đa sắc…