Tập đoàn Tân Tạo xin hoãn thông tin vụ phá sản, HoSE lắc đầu

Tập đoàn Tân Tạo xin hoãn thông tin vụ phá sản, HoSE lắc đầu

HoSE yêu cầu tập đoàn Tân Tạo phải tuân thủ công bố thông tin liên quan vụ việc mở thủ tục phá sản

Theo đó, Sở GDCK Tp.HCM (HoSE) vừa tiếp tục có văn bản yêu cầu công bố thông tin với CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA).

Trước đó, vào ngày 7/7/2022, HoSE nhận được công văn số 249 ngày 5/7/2022 của ITA phúc đáp công văn số 1128 ngày 28/6/2022 của HoSE. Theo nội dung công văn, ITA  đề nghị Sở GDCK Tp.HCM cho tạm hoãn công bố thông tin đến khi có kết luận của cấp có thẩm quyền.

Sở GDCK Tp.HCM không có thẩm quyền tạm hoãn công bố thông tin của tổ chức niêm yết, đồng thời việc chậm công bố thông tin của Công ty vi phạm quy định tại điểm p và r khoản 1 Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC, nay là điểm o và p khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC, Sở đề nghị Công ty thực hiện theo quy định về công bố thông tin để đảm bảo nghĩa vụ của tổ chức niêm yết và quyền lợi của cổ đông.

Theo HoSE, đối với các nội dung liên quan đến Quyết định của Toà án, Công ty có thể công bố bổ sung các giải trình/giải thích để cổ đông/nhà đầu tư được tiếp nhận thông tin đầy đủ.