Tập đoàn Sao Mai sắp phát hành hơn 168 triệu cổ phần tăng vốn điều lệ

Tập đoàn Sao Mai sắp phát hành hơn 168 triệu cổ phần tăng vốn điều lệ

HĐQT CTCP Tập đoàn Sao Mai (HOSE: ASM) đã thông qua phương án phát hành hơn 168 triệu cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

ASM dự định phát hành 168,263,376 cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu bằng phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (cổ đông sở hữu 1 cp sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 2 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cp mới); thời gian dự kiến phát hành ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận (trong năm 2022).

tap_doan_sao_mai

Những cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu mà cổ đông từ chối mua sẽ được chào bán cho đối tượng khác và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Đối với trường hợp chuyển nhượng quyền mua cổ phần, cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho cá nhân khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 1 lần trong thời gian quy định (người được chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ 3).

Mức giá phát hành dự kiến là 12,000 đồng/ cổ phần, nếu phát hành thành công, doanh nghiệp này sẽ thu về hơn 2,019 tỷ đồng; nâng vốn điều lệ từ hơn 3,365 tỷ đồng lên gần 5,048 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, nguồn tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu trên sẽ được dùng để đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác và bổ sung cho nguồn vốn lưu động sản xuất kinh doanh.

ASM sẽ đầu tư hơn 255.4 tỷ đồng vào CTCP Phát triển Du lịch An Giang; gần 80.5 tỷ đồng vào CTCP Du lịch An Giang (OTC: AGTourimex) và hơn 69.4 tỷ đồng vào CTCP Du lịch Đồng Tháp (OTC: DongThapTourist). Số tiền còn lại (gần 1,616 tỷ đồng) sẽ được Công ty bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nếu số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích trên, ASM sẽ ưu tiên theo thứ tự lần lượt: CTCP Phát triển Du lịch An Giang, CTCP Du lịch An Giang, CTCP Du lịch Đồng Tháp. Với hoạt động bổ sung vốn sản xuất kinh doanh cuối cùng, ASM sẽ vay ngân hàng để bù vào số vốn bị thiếu.