Tập đoàn Phúc Sơn phản pháo kết luận Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

Tập đoàn Phúc Sơn phản pháo kết luận Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

Tập đoàn Phúc Sơn chưa thực hiện yêu cầu nộp 12.000 tỉ đồng vì đây là theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tập đoàn nhận thấy chưa có đầy đủ căn cứ pháp lý để tính toán, xác định, bảo đảm theo nguyên tắc ngang bằng giá trong việc thực hiện đầu tư xây dựng các dự án theo hình thức BT.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện nghĩa vụ tài chính tại dự án khu trung tâm đô thị - thương mại - tài chính - du lịch Nha Trang (gọi tắt là khu trung tâm đô thị Nha Trang) trên đất sân bay Nha Trang. Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 11.990 tỉ đồng. 
Được biết, năm 2016, UBND tỉnh Khánh Hòa ký quyết định thu hồi 62,3 ha đất tại khu vực sân bay Nha Trang cũ để giao Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án khu trung tâm đô thị Nha Trang.

038DAAB6-0DDA-4397-BE98-24F142E4B606

Dự án khu trung tâm đô thị Nha Trang.

Năm 2017, tỉnh Khánh Hòa ủy quyền cho các ban quản lý dự án ký hợp đồng BT 3 dự án giao thông với Tập đoàn Phúc Sơn gồm: nút giao thông Ngọc Hội; đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội; các tuyến đường, các nút giao thông kết nối với khu sân bay Nha Trang. Tổng mức đầu tư 3 dự án trên là 3.562 tỉ đồng, nhà đầu tư được hoàn vốn hơn 20 ha đất thuộc dự án tại sân bay Nha Trang.

Ngày 28/6/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa ra thông báo gửi chủ đầu tư yêu cầu nộp hơn 11.990 tỉ đồng vào Kho bạc Nhà nước trước ngày 10/8/2022 và yêu cầu Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa theo dõi. Thông báo này được ban hành sau khi Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có văn bản tham mưu.

Đến nay, Tập đoàn Phúc Sơn chưa thực hiện yêu cầu trên, thay vào đó là văn bản phúc đáp từ họ. Theo văn bản này, con số gần 12.000 tỉ đồng là theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tuy nhiên, tập đoàn nhận thấy chưa có đầy đủ căn cứ pháp lý để tính toán, xác định, bảo đảm theo nguyên tắc ngang bằng giá trong việc thực hiện đầu tư xây dựng các dự án theo hình thức BT. Việc phê duyệt giá đất tại khu vực sân bay Nha Trang và thủ tục thanh quyết toán các dự án BT chưa được thực hiện cũng là lý do tập đoàn này nêu ra.

Trả lời báo chí, Tập đoàn Phúc Sơn cho rằng kể từ thời điểm được bàn giao đất để thực hiện dự án khu trung tâm đô thị Nha Trang (tháng 10-2016) cho đến giữa năm 2022, nhà đầu tư chưa nhận được bất kỳ thông báo nào của cơ quan có thẩm quyền về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với dự án này.

Vì chưa có văn bản nào của cơ quan nhà nước xác định nghĩa vụ tài chính nên tập đoàn xác định sơ bộ giá trị chênh lệch giữa giá trị tiền sử dụng đất của dự án đối ứng và chi phí đầu tư các dự án BT, sau đó, chủ động nộp ngân sách nhà nước với số tiền 376,8 tỉ đồng từ ngày 23-11-2018 tại Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.