Tập đoàn Phúc Sơn của đại gia Hậu ‘pháo’ bị thúc nộp 12.000 tỉ đồng

Tập đoàn Phúc Sơn của đại gia Hậu ‘pháo’ bị thúc nộp 12.000 tỉ đồng

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra tối hậu thư yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn  thực hiện nghĩa vụ tài chính tại dự án Khu trung tâm đô thị - thương mại - tài chính - du lịch Nha Trang.

Tỉnh này yêu cầu Tập đoàn Phúc Sơn khẩn trương nộp ngân sách Nhà nước số tiền gần 12.000 tỉ đồng, thời gian hoàn thành trước ngày 10/8.

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu nếu công ty có vướng mắc hoặc kiến nghị, đề xuất thì có báo cáo bằng văn bản gửi UBND tỉnh để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Vào tháng 10/‘2016, UBND tỉnh Khánh Hòa ký quyết định thu hồi 62,3 ha đất tại khu vực sân bay Nha Trang để giao Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án khu trung tâm đô thị - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang.

hau_phao

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu

Sau đó, UBND tỉnh Khánh Hòa ủy quyền cho các ban quản lý dự án của tỉnh ký hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) 3 dự án giao thông với Tập đoàn Phúc Sơn, gồm: nút giao thông Ngọc Hội; dự án BT đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội; dự án các tuyến đường, các nút giao thông kết nối với khu sân bay Nha Trang.

Tổng mức đầu tư 3 dự án trên là 3.562 tỉ đồng; nhà đầu tư được hoàn vốn hơn 20 ha đất tại sân bay Nha Trang. Tuy nhiên, hiện khu đất này chưa được phê duyệt giá đất cụ thể từ cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa.

Theo Kết luận thanh tra số 129/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, cả 3 dự án do Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư đều có sai phạm. Trong đó, thực hiện không đầy đủ các cam kết theo nội dung tờ trình ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa để được Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu năm 2013. Ngoài ra, việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán và ký kết hợp đồng 3 dự án BT có giá trị hợp đồng BT cao hơn giá trị dự án BT được tỉnh phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư 73,49 tỉ đồng, là vi phạm khoản 4 Điều 41 Nghị định số 30/2015-NĐ-CP về nguyên tắc xét duyệt trúng thầu...

Tập đoàn Phúc Sơn do doanh nhân Nguyễn Văn Hậu sáng lập. Ông Hậu là người Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), thường được giới doanh nhân quen gọi là Hậu ‘pháo’, Hậu ‘nổ’.