Tập đoàn Hưng Thịnh bác thông tin trả lương bằng voucher

Tập đoàn Hưng Thịnh bác thông tin trả lương bằng voucher

Tập đoàn Hưng Thịnh khẳng định không có việc trả lương cho cán bộ, nhân viên bằng voucher như thông tin đang lan truyền.

Mới đây, trên các diễn đàn lan truyền thông tin từ một văn bản thông báo có nội dung thay đổi chính sách trả lương đối với cán bộ nhân viên của Tập đoàn Hưng Thịnh và các công ty thành viên bằng voucher.

Theo đó, kể từ kỳ lương tháng 1-2023, thu nhập hằng tháng của cán bộ nhân viên được tập đoàn/công ty thanh toán bằng tiền hoặc bằng voucher. 

Nếu cán bộ nhân viên muốn lãnh lương bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, công ty sẽ căn cứ kế hoạch dòng tiền để cân đối và chi theo từng đợt từ 30 - 50% mức tiền lương thực lãnh và có thể trễ hơn quy định 2 - 5 tuần làm việc. 

Còn cán bộ nhân viên nếu muốn nhận lương đúng ngày ghi trên hợp đồng lao động, đăng ký với trưởng đơn vị và gửi danh sách về khối nguồn nhân lực, về phòng nhân sự công ty thành viên để nhận lương bằng voucher 110% nhân với tiền lương thực lãnh sau thuế và các khoản trích…

Ngoài ra, văn bản này cũng thông tin cụ thể về điều kiện sử dụng voucher, thời hạn sử dụng trong ba năm…

Tuy có nhiều thông tin về hình thức chi trả lương nhưng văn bản này không có số, ngày ban hành cũng như có nhiều lỗi chính tả.

Trả lời phóng viên, đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh khẳng định chưa có thông báo, tin nhắn, kể cả các trao đổi trong các nhóm nội bộ của tập đoàn như văn bản đang lan truyền trên mạng, việc trả lương bằng voucher cũng chưa hề được lấy ý kiến nội bộ, do đó "công ty chưa có thông tin chính thức về việc này".

Phía Hưng Thịnh cho hay doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn là tình hình chung, song tới thời điểm này Hưng Thịnh vẫn chi trả lương cho người lao động.