Tập đoàn Hòa Phát vay nợ hơn 107.000 tỷ đồng

Tập đoàn Hòa Phát vay nợ hơn 107.000 tỷ đồng

Tính đến ngày 30/6/2022, Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) của tỷ phú Trần Đình Long có 66.910 tỷ đồng nợ phải trả tài chính và 37.664 tỷ đồng tài sản tài chính hưởng lãi suất cố định. Ngoài ra, Tập đoàn Hòa Phát còn hơn 3.100 tỷ đồng nợ phải trả tài chính chịu lãi suất thả nổi.

Tại ngày giữa năm 2022, tổng nợ phải trả của Hòa Phát là 107.581 tỷ đồng và chiếm 51,8% tổng nguồn vốn. Đây cũng là lần đầu tiên tổng nợ của Hòa Phát vượt mốc 100.000 tỷ đồng.

Trong nợ phải trả có những nghĩa vụ nợ không chịu lãi suất như phải trả người bán, người mua trả tiền trước, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, …

Còn lại các khoản nợ vay ngắn hạn và dài hạn – có lãi suất cố định hoặc thả nổi – là hơn 70.000 tỷ đồng.

hoa_phat_no_bao_nhieu

Với khoản vay lớn nên chi phí lãi vay cũng lập đỉnh mới 717 tỷ đồng trong quý II/2022. Ngoài việc dư nợ tăng cao, mặt bằng lãi suất đi lên cũng là nguyên nhân khiến Hòa Phát phải trả chi phí vay lớn hơn.

Trong công văn giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022, Hòa Phát cho biết lãi suất tăng là một trong những nhân tố tác động tiêu cực tới lợi nhuận: Kết quả kinh doanh nhóm thép suy giảm so với cùng kỳ năm trước do giá nhiên liệu tăng cao, giá thép biến động giảm mạnh, đồng thời với biến độ tỷ giá và lãi suất ngân hàng tăng cao so với năm trước.