Tập đoàn Gelex muốn mua gần 205 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Tập đoàn Gelex muốn mua gần 205 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Tập đoàn Gelex (HoSE:GEX) ra quyết định mua lại trước hạn 204,9 tỷ đồng trái phiếu của hai đợt phát hành 22/7/2020 và ngày 23/7/2020.

Theo đó, đây là hai lô trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/đơn vị, kỳ hạn 3 năm. Lãi suất cố định 10%/năm trong 2 năm đầu. Lãi suất từ năm thứ 3 là tổng của lãi suất tham chiếu và 3,5%/năm. Tài sản bảo đảm của hai lô trái phiếu này là cổ phiếu VCW của Đầu tư Nước sạch Sông Đà (UpCoM:VCW).

Vào ngày 22/7, Gelex sẽ mua lại 1.352 đơn vị tương đương 67,6% lượng trái phiếu đang lưu hành của lô trái phiếu mã BONDGEX/2020.01 phát hành ngày 22/7/2020. Tổng giá trị mua lại là 135,2 tỷ đồng trên tổng mệnh giá phát hành 200 tỷ đồng.

Ngày 23/7, Gelex sẽ mua lại 697 đơn vị tương đương 34,9% lượng trái phiếu đang lưu hành của lô trái phiếu mã BONDGEX/2020.02 phát hành ngày 23/7/2020. Tổng giá trị mua lại là 69,7 tỷ đồng trên tổng mệnh giá phát hành 200 tỷ đồng.

Như vậy, Gelex sẽ mua lại lô trái phiếu này trước hạn một năm. Giá mua lại mỗi đơn vị bằng mệnh giá cộng thêm tiền lãi. Nguồn vốn thực hiện của công ty là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư. Chứng khoán SSI (HoSE:SSI) là đơn vị tham gia hỗ trợ mua lại các trái phiếu trước hạn nói trên.

Trước đó, vào tháng 6, Gelex cũng hoàn tất mua lại 1.122,3 tỷ đồng trái phiếu của 3 đợt phát hành ngày 15/4/2020, ngày 13/5/2020 và ngày 31/12/2021. Ngày 19/5, đơn vị cũng mua lại 300 tỷ đồng trái phiếu phát hành ngày 19/5/2021.

Tính đến thời điểm 31/3, nợ vay tài chính của Gelex ở mức 22.775 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm, trong đó 65,8% là nợ dài hạn. Dư nợ trái phiếu là 6.987 tỷ đồng, nợ ngân hàng 15.657 tỷ đồng và vay bên khác 131 tỷ đồng.

Tập đoàn Gelex do đại gia 8X Nguyễn Văn Tuấn làm Chủ tịch HĐQT.