Tập đoàn Flamingo chi 300 tỷ đồng từ trái phiếu vào dự án đã bị Thái Nguyên thu hồi?

Tập đoàn Flamingo chi 300 tỷ đồng từ trái phiếu vào dự án đã bị Thái Nguyên thu hồi?

Tập đoàn Flamingo đã phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu mã FHDCH2124001. Đến nay, Flamingo giải ngân xong 600 tỷ đồng huy động từ lô trái phiếu trên, với 300 tỷ đồng để đầu tư vào dự án Flamingo Thái Nguyên và 300 tỷ đồng để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Flamingo Hải Tiến. 

Theo báo cáo tình hình tài chính trong 6 tháng đầu năm nay của CTCP Flamingo Holding Group, lợi nhuận sau thuế đạt mức 143,08 tỷ đồng, tăng 36,3% so với kỳ trước. Vốn chủ sở hữu là 2.505 tỷ đồng, tăng 2,2% so với đầu năm.

Theo đó, tính đến ngày 30/6, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu và hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu lần lượt đạt 1,91 lần và 0,34 lần, tương đương nợ phải trả 4.784,6 tỷ đồng và dư nợ trái phiếu 851,7 tỷ đồng.

Flamingo_thai_nguyen

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc đã bị tỉnh Thái Nguyên thu hồi, nhưng báo cáo cho thấy Flamingo Holding Group đã chi 300 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu vào dự án.

Tại thời điểm đầu năm, vốn chủ sở hữu 2.451 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,67 lần tương đương nợ phải trả khoảng 4.093,2 tỷ đồng, trong khi hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 0 lần. Như vậy, sau nửa năm, công ty tăng 17% nợ phải trả và phát sinh thêm nợ trái phiếu.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 14/3, Flamingo hoàn tất phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu mã FHDCH2124001. Số trái phiếu này có thời hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 16/12/2024.

Ngày 31/8, Flamingo giải ngân xong 600 tỷ đồng huy động từ lô trái phiếu trên trong quý IV/2021 và quý I/2022, với 300 tỷ đồng để đầu tư vào dự án Flamingo Thái Nguyên và 300 tỷ đồng để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Flamingo Hải Tiến. 

Flamingo Holding Group là chủ đầu tư dự án Flamingo Đại Lải, Vĩnh Phúc (1,23 triệu m2) và Flamingo Cát Bà Hải Phòng (77.843 m2,) đã đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, Flamingo Group đang triển khai dự án Flamingo Hải Tiến tại Thanh Hoá và dự án Flamingo Thái Nguyên – Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc.

Đầu tháng 9/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định thu hồi dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao hồ Núi Cốc của Flamingo.