Tập đoàn Đất Xanh lãi gần 1.600 tỷ đồng

Tập đoàn Đất Xanh lãi gần 1.600 tỷ đồng

Kết quả kinh doanh quý IV/2021 cho thấy Tập đoàn Đất Xanh có doanh thu thuần 2.264 tỷ đồng, tăng 123% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp tăng tương ứng 116% lên 1.117 tỷ đồng.

Phần lớn đến từ doanh thu bán căn hộ và đất nền khi tăng đột biến từ 86 tỷ đồng cùng kỳ lên mức 1.602 tỷ đồng. Nguồn thu còn lại đến từ các mảng môi giới, hợp đồng xây dựng đều ghi nhận giảm so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính cao đột biến gấp 11 lần cùng kỳ lên mức 260 tỷ đồng (phần lớn nhờ khoản lãi từ thanh lý đầu tư tăng mạnh từ 133 triệu đồng lên 220 tỷ đồng).

Cụ thể chi phí tài chính tăng 58% lên 135 tỷ, chi phí bán hàng tăng gần gấp đôi lên mức 328 tỷ, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng gấp đôi lên 516 tỷ đồng. Ngoài ra còn một khoản lỗ khác gần 38 tỷ đồng.

Tập đoàn Đất Xanh báo lãi sau thuế đạt 245 tỷ đồng trong quý cuối năm, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 22 tỷ đồng cùng kỳ. Riêng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chuyển từ lỗ 108 tỷ cùng kỳ thành lãi 275 tỷ đồng trong quý này.

Lũy kế cả năm, tập đoàn bất động sản này có doanh thu lần đầu tiên vượt 10.000 tỷ đồng, cao gấp 3,6 lần cùng kỳ. Lợi nhuận gộp theo đó gấp 3 lần lên mức 5.591 tỷ đồng.

Đất Xanh ghi nhận số lãi sau thuế lên đến 1.595 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ đậm 174 tỷ đồng năm liền trước (do doanh nghiệp đã phải trích lập dự phòng trên 526 tỷ đồng khi chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại công ty Đầu tư LDG).

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 1.157 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 496 tỷ). So với kế hoạch lãi ròng 1.350 tỷ đồng đã đề ra, doanh nghiệp thực hiện được 86% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Nhờ sự khởi sắc trong hoạt động bán hàng đã giúp giúp dòng tiền kinh doanh chuyển từ âm 780 tỷ đồng sang dương 1.244 tỷ đồng trong năm nay.

Quy mô tổng tài sản được mở rộng lên 28.254 tỷ đồng, tăng gần 5.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Phần lớn hàng tồn kho khi tăng 15% lên mức 11.852 tỷ đồng (chủ yếu tăng bất động sản thành phẩm). Các khoản phải thu tăng mạnh 41% lên xấp xỉ 10.182 tỷ đồng. Lượng tiền và tiền gửi ngân hàng cũng gia tăng gấp rưỡi lên hơn 3.000 tỷ đồng.

Nợ vay tài chính của Đất Xanh cuối kỳ giảm 25% về mức 4.479 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn tăng 48% lên 2.962 tỷ đồng, nợ dài hạn giảm 61% xuống 1.517 tỷ đồng.

Cổ phiếu DXG của tập đoàn này đang có giá 35.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng với giá trị vốn hóa đã lên hơn 21.200 tỷ đồng.