Tập đoàn Danh Khôi tăng vốn lên 1.400 tỷ đồng

Tập đoàn Danh Khôi tăng vốn lên 1.400 tỷ đồng

Dự kiến Tập đoàn Danh Khôi (NRC) sẽ phát hành tối đa hơn 46,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ lên gần 1.400 tỷ đồng.

Đây là một trong các nội dung sẽ được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi, tổ chức vào ngày 28/4/2022.

Năm 2021, Tập đoàn Danh Khôi đạt doanh thu 444 tỷ đồng so với mục tiêu 1.100 tỷ đồng. Các chỉ số tài chính khác gồm lợi nhuận trước và sau thuế, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đều vượt kế hoạch đặt ra và tăng trưởng vượt bậc so với năm 2020.

Lợi nhuận trước thuế đạt 259 tỷ đồng, vượt 29% so với kết hoạch 200 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hơn 195 tỷ đồng; tăng trên 8,2% so với kế hoạch 180 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.644 đồng.

du_an_nhon_hoi_new_city

Dự án Nhơn Hội New City do Tập đoàn Danh Khôi phát triển

Trong năm 2022, Tập đoàn Danh Khôi đặt mục tiêu doanh thu thuần 905 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 200 tỷ đồng. Đáng chú ý là kế hoạch tăng vốn điều lệ từ hơn 881 tỷ đồng hiện nay lên 1.389 tỷ đồng.

Để thực hiện kế hoạch tăng vốn này, tập đoàn Danh Khôi trình đại hội 2 phương án phát hành. Một là phát hành hơn 4,4 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 44 tỷ đồng để chi trả cổ tức năm 2021, tương ứng với tỷ lệ là 5%. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Thời gian thực hiện chậm nhất là tháng 10/2022.

Hai là phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với số lượng tối đa là 46,2 triệu cổ phiếu. Căn số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành (sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu 5%), HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo tỷ lệ thực hiện quyền mua là 2:1 nhưng đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá con số trên.

Số tiền huy động từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Tập đoàn Danh Khôi hiện là nhà phát triển một số dự án Aria Đà Nẵng Hotel & Resort với tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng, dự án The Royal Boutique Hotel & Condo Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư 3.109 tỷ đồng, Dự án Nhơn Hội New City (Phân khu 4) với tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng.

Là nhà phân phối và phát triển dự án, nhưng thời gian qua, Tập đoàn Danh Khôi cũng dính nhiều tai tiếng khi là đơn vị phân phố dự án Khu đô thị Thuận Việt 2, nơi mà cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án hình sự…