Tập đoàn Danh Khôi nợ 94 tỷ đồng tiền thuế, bị cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn

Tập đoàn Danh Khôi nợ 94 tỷ đồng tiền thuế, bị cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn

Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14/11/2022 đã ra quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn đối với CTCP Tập đoàn Danh Khôi

Theo đó CTCP Tập đoàn Danh Khôi bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn để thi hành nộp tiền nợ thuế.

Cục Thuế TPHC cho biết, Tập đoàn Danh khôi đã nợ tiền thuế quá 90 ngày từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế 93.897.115.780 đồng. Thời gian cưỡng chế bắt đầy tư 14/11/2022.

Quyết định có hiệu lực thi hành trong 1 năm từ 14/11/2022 đến 13/11/2023.

Doanh thu 9 tháng đầu năm 2022 của Danh Khôi đạt 193 tỷ đồng, tăng 61,2% so với cùng kỳ năm 2021. Nhờ chi phí giảm sâu, đặc biệt là chi phí vốn, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp mà Danh Khôi báo lãi sau thuế 66,6 tỷ đồng, gấp 15 lần so với số lãi hơn 4 tỷ đồng đạt được 9 tháng đầu năm ngoái.

du_an_ky_co_Gateway

Dù chưa đi vào vận hành nhưng hạ tầng tại Dự Kỳ Co Gateway (Bình Định) xuống cấp.

Nợ phải trả 940 tỷ đồng, trong dó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 360 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn hơn 267 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn của Danh Khôi chủ yếu từ vay ngân hàng và vay trái phiếu (hơn 160 tỷ đồng). Vay dài hạn cũng từ vay ngân hàng và vay trái phiếu (gần 195 tỷ đồng).

Trên thị trường cổ phiếu NRC cũng mới trải qua giai đoạn giảm mạnh, duy trì giao dịch dưới mệnh giá từ đầu tháng 11 đến nay. Hiện NRC giao dịch quanh mức 7.400 đồng/cổ phiếu, giảm 26% từ đầu tháng 11.

Hiện nay Tập đoàn Danh Khôi đang triển khai một số dự án như Aria Đà nẵng Hotel & Resort, The Royal Boutique Hotels & Condo Đà Nẵng, Kỳ Co Gateway, Nhơn Hội New City, Takashi Ocean Suite Kỳ Co, Astral City...